Welcome!

“Welcome to the South Wales Austin Seven Club site, we hope you enjoy browsing its pages.” The club was founded in 1969, in Cardiff by a number of like minded enthusiasts, and has over the years grown to cover all corners of Wales. The club meets on the 3rd Tuesday of the month at the Welcome Inn at Llangyfelach, on the B4489 just off the M4 at junction 46. To download an application form to join the club please click here.

Croeso!

Creso i wefan Club A7 De Cymru. Cymerwch olwg, gan obeithio y byddwch yn mwynhau edrych trwyddo.

Sefydlwyd y clwb yng Nghaerdydd yn 1969 gan nifer o unigolion brwdfrydig a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu i gynnwys pob cornel o Gymru.

Mae’r clwb yn cyfarfod ar y trydydd nos Fawrth o’r mis yn nhafarn y “Welcome Inn” ger Llangyfelach ar y B4489 yn agos i gyffordd 46 o’r M4.