Welcome!

“Welcome to the South Wales Austin Seven Club site, we hope you enjoy browsing its pages.” The club was founded in 1969, in Cardiff by a number of like minded enthusiasts, and has over the years grown to cover all corners of Wales. The club meets on the 3rd Tuesday of the month. The New venue is at The Towers Hotel & Spa, Ashleigh Terrace, Jersey Marine, Swansea, SA10 6JL  to download an application form to join the club please click here

 

Croeso i wefan Clwb Austin Saith De Cymru, gobeithio y mwynhewch bori drwy’r tudalennau. Ffurfiwyd y Clwb ym 1969 yng Nghaerdydd gan nifer o rai â diddordeb tebyg, a dros y blynyddoedd tyfodd i gynrychioli pob rhan o Gymru. Mae’r Clwb yn cwrdd ar y 3ydd nos Fawrth o’r mis. Y lleoliad newydd yw Gwesty’r Towers Hotel, Ashleigh Terrace, Jersey Marine, Abertawe SA10 6JL. I lawrlwytho ffurflen ymaelodi cliciwch yma os gwelwch yn dda.